آزمایشات پزشکی برای اخذ ویزای موقت کانادا (دانشجویی، کاری، توریستی)

آیا انجام آزمایشات پزشکی برای اخذ ویزای موقت کانادا (دانشجویی، کاری، توریستی) لازم است؟

در بازدید شش ماهه یا کمتر عموماً نیازی به انجام آزمایشات پزشکی نیست؛ مگر اینکه در این مدت قصد انجام امور خاصی را داشته باشید که شرح آن در ادامه آمده است.

 • برای افراد مقیم ایرانی، در صورتی که قصد دارند بیش از شش ماه در کانادا اقامت داشته باشند، باید آزمایشات پزشکی انجام شود. ‌

 • اگر هدف شما از سفر به کانادا استغال به کاری است که در آن باید سلامت عمومی جامعه تصمین شود، باید آزمایشات پزشکی انجام شود.‌

 • افرادی که متقاضی سوپر ویزا هستند باید آزمایشات پزشکی را انجام بدهند. ‌

مشاغلی که نیاز به انجام آزمایشات پزشکی دارند عبارتند از:

 1. مشاغلی که به واسطه ی آن در ارتباط نزدیک با افراد دیگری هستید، مثل:
  • کارمندان علوم بهداشتی ‌

  • کارمندان آزمایشگاه های پزشکی و کلینیک ها‌

  • مسئولین پرستاری از بیماران در خانه سالمندان ‌

  • دانشجویان پزشکی که قصد تحصیل در دانشگاه های کانادا را دارند‌

  • پزشکان و دانشجویان منتخب پزشکی که به طور موقت به عنوان جایگزین مشغول به کار می شوند‌

  • معلمین دوره ی ابتدایی و راهنمائی یا سایر معلمینی که با کودکان سروکار دارند‌

  • خدمتکاران‌

  • افرادی که وظیفه ی مراقبت در منزل از کودکان یا سالمندان را دارند‌

  • پرستاران روزانه‌

  • و سایر مشاغل مشابه.‌

 2. کشاورزان یا سایر افراد زیربط این حوزه که یک سال اخیر را مقیم ایران بوده اند.

 3. پزشکان مورد تائید