مدارک مورد نیاز برای وقت سفارت آمریکا

مدارک مورد نیاز وقت سفارت آمریکا برای متقاضیانی که اپلیکیشن فرم را پر نکرده اند :

  • اصل یا کپی گذرنامه
  • یک قطعه عکس 5*5 رنگی جدید با زمینه سفید یا اسکن آن با رزولوشن 600*600 پیکسل
  • فرم فارسی تکمیل شده

مدارک مورد نیاز وقت سفارت آمریکا برای متقاضیانی که اپلیکیشن فرم را پر کرده اند :

  • اصل یا کپی گذرنامه
  • صفحه تائیدیه اپلیکیشن فرم (صفحه بارکد یا DS-160 confirmation page)
  • فرم فارسی تکمیل شده

متقاضیان ویزای دانشجوئی باید علاوه بر مدارک فوق ، کپی I-20 و SEVISFEE Confirmation یا I-901 تکمیل شده را نیز ارائه دهند .

فرم های موردنیاز وقت سفارت آمریکا

نمایش آنلاین وقت سفارت آمریکا