وقت سفارت انگلیس در ابوظبی

سفارت انگلیس در ابوظبی هم همانند دبی زیر نظر شرکت VFS GLOBAL  میباشد. امکان گرفتن وقت سفارت همه روزه به جز جمعه ها و شنبه ها هست و این مرکز هم اصل پاسپورت و مدارک را از متقاضی دریافت نموده و به هیچ عنوان به او بازنمیگردانند (مگر در درخواست های اقامتی یا SETTLEMENT ) و متقاضی میبایستی حداقل 7 روز تا 2 هفتۀ کامل در دبی اقامت داشته باشد تا مدارک و پاسپورت ایشان آمادۀ پیکاپ گردد.  در برخی مواقع بنا به خواست سفارت ممکن است این مدت به 3 هفته ویا بیشتر به طول انجامد، ولی %90 در خواست ها به طور معمول 6 تا 12 روزه آمادۀ پیکاپ میشوند.