وقت سفارت انگلیس در آنکارا

سفارت انگلیس در آنکارا زیر نظر شرکت WORLD BRIDGE میباشد .وقت سفارت انگلیس در آنکارا همه روزه به جز شنبه ها و یکشنبه ها باز میباشد و متقاضی میتواند به صورت 6 ماهه ، 2 ساله و 5 ساله درخواست ویزا نماید.
آدرس شرکت در آنکارا :

  WORLD BRIDGE , KupeSokak 1/2, Gaziosmanpasa, Ankara (0090312) 4266888