وقت سفارت انگلیس در استانبول

وقت سفارت انگلیس در استانبول همه روزه به جز شنبه ها و یکشنبه ها باز میباشد
آدرس شرکت در استانبول :

WORLD BRIDGE, Abide-i HürriyetCaddesi, GeçitSokak Akin Is Merkezi No. 10, Sisli, Istanbul (0090312)4682820-21 , 4683357 0090213 5138230